Paito Warna Sydney

Paito Sydney Tahun 2012 sampai Sekarang

Paito Sydney Tahun 2016 sampai 2024

Togel Sydney bisa dilihat di website resmi mereka di sini. Pemutaran pengeluaran . Untuk Paito versi harian DISINI Kami mempunyai Data Togel Sydney sekitar 2769 result, yang kami catat sejak tanggal 25-12-2016. PaitoTogel Aplikasi Togel berusaha menghadirkan keluaran/result terbaru hari ini dengan cepat dan tepat sesuai jadwal yang sudah ada

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
9 0 5 1 62 1 9 0 93 3 5 6 21 0 6 7 48 0 4 3 73 0 4 2 64 4 0 3 3
1 7 8 5 40 2 8 9 83 2 9 1 16 2 4 2 61 9 2 4 65 2 5 1 67 5 4 2 6
9 7 9 0 90 9 4 1 58 8 4 9 43 9 0 8 81 7 2 5 72 7 7 0 79 1 7 9 7
7 4 1 4 52 8 1 9 14 1 0 2 23 5 4 3 72 7 7 2 91 0 3 0 31 5 7 1 8
2 1 6 5 23 6 4 5 99 4 5 4 90 0 7 9 71 7 6 3 93 9 8 9 83 7 3 9 3
5 6 3 1 41 1 7 8 66 6 0 5 59 0 6 8 50 0 8 2 15 1 1 2 34 0 9 0 9
0 3 3 6 97 3 0 5 53 8 7 5 30 6 1 2 38 1 5 5 14 3 7 6 49 6 6 0 6
2 8 6 5 24 3 5 2 78 0 7 2 95 8 3 8 25 1 7 1 80 7 4 6 18 5 9 0 9
4 7 9 5 52 9 4 6 14 4 6 8 53 9 7 9 79 3 9 1 17 6 3 1 43 3 3 4 7
1 1 8 5 42 5 9 3 31 4 3 4 74 9 8 9 84 0 3 3 63 5 5 1 64 4 9 1 1
5 4 3 7 12 7 9 0 93 7 4 2 64 3 8 8 79 0 9 6 66 6 4 0 42 6 6 0 6
3 9 8 6 50 5 3 6 94 8 0 4 42 0 3 1 48 7 0 3 31 6 9 8 88 1 1 5 6
3 1 9 6 61 8 3 6 94 5 9 0 94 9 5 6 25 0 8 8 70 4 7 5 30 6 8 1 9
2 4 9 0 91 8 7 3 16 8 5 4 97 7 0 6 65 4 0 7 79 6 5 5 18 2 3 7 1
8 4 4 9 44 7 3 3 69 3 6 4 13 1 5 6 20 9 9 2 24 5 1 6 77 3 4 9 4
9 4 0 1 11 0 3 2 59 3 7 7 54 7 6 7 40 5 5 2 79 9 5 6 27 8 8 0 8
1 5 6 0 63 1 7 6 47 0 7 7 54 8 8 2 11 4 4 1 53 6 1 4 55 2 7 1 8
2 2 6 8 56 9 6 1 74 1 9 6 62 0 4 0 48 9 1 4 50 1 9 5 56 9 8 8 7
2 3 2 3 55 9 4 9 48 3 9 0 94 2 0 9 92 8 2 2 44 1 8 0 80 6 8 2 1
8 2 5 7 36 2 4 8 39 5 0 3 38 1 3 3 67 1 4 1 56 7 4 5 90 3 7 7 5
4 0 0 5 55 6 9 8 87 8 0 5 55 8 8 9 81 0 7 1 86 9 2 5 74 6 4 5 9
2 0 4 3 76 6 0 8 83 5 2 2 46 9 8 6 53 9 5 9 53 6 3 9 38 9 5 1 6
1 3 9 5 53 8 3 4 71 6 4 3 75 3 7 6 44 6 1 1 26 0 9 7 70 8 3 3 6
7 7 9 3 34 0 3 0 37 6 8 0 89 2 5 4 95 4 1 8 95 9 3 3 64 8 1 5 6
7 1 4 9 40 0 1 6 78 6 9 7 73 1 4 4 89 2 1 9 15 6 1 7 86 9 7 4 2
3 1 9 3 33 2 3 1 42 8 7 8 67 5 6 5 25 1 6 4 17 6 1 2 37 3 8 8 7
2 2 7 1 83 6 9 3 37 6 6 3 90 2 5 5 15 1 3 6 97 3 0 3 39 0 9 3 3
5 0 6 7 46 8 3 0 37 9 1 5 63 5 1 7 82 2 4 7 26 9 2 6 80 6 1 4 5
4 8 9 0 90 7 8 4 32 9 0 0 03 2 2 4 66 6 7 2 90 6 2 5 79 5 2 9 2
1 4 1 2 39 0 0 1 16 9 5 1 65 3 8 1 97 4 0 5 52 8 4 0 48 3 2 6 8
0 1 6 6 31 4 7 4 25 9 2 0 20 2 9 6 67 6 6 4 19 6 0 5 59 8 7 8 6
8 9 4 1 55 0 6 6 30 1 7 6 48 5 6 3 99 2 7 0 73 3 9 1 10 1 6 3 9
6 3 9 7 75 5 0 2 29 4 2 5 73 3 5 4 94 8 5 1 60 3 9 5 51 5 4 3 7
3 6 9 9 92 1 0 5 53 8 8 0 88 6 5 0 55 9 6 6 38 9 7 1 84 1 7 8 6
6 4 0 2 23 9 3 8 26 5 8 0 82 2 7 6 48 3 6 8 53 4 6 9 66 7 7 3 1
7 5 0 0 07 4 9 6 61 3 0 9 95 4 2 4 60 7 0 2 29 3 9 3 32 8 5 2 7
5 3 9 9 95 2 0 7 77 0 5 6 26 9 8 5 44 9 1 9 18 2 0 2 28 9 5 2 7
3 9 4 0 48 0 4 1 53 3 7 5 37 1 6 9 63 5 9 3 32 4 0 3 32 5 9 8 8
3 2 7 0 76 1 3 9 32 3 1 0 14 7 3 5 80 8 5 2 71 1 9 2 24 0 2 0 2
7 7 2 0 22 0 0 1 14 1 1 1 26 6 1 8 99 9 0 0 06 1 0 6 63 5 3 9 3
7 0 0 6 62 9 8 5 46 6 1 1 23 3 4 0 49 3 8 9 82 0 6 8 54 7 5 6 2
9 3 0 0 00 2 3 4 76 7 4 9 44 6 4 3 73 3 4 5 90 0 7 5 39 2 6 0 6
7 3 4 0 43 2 8 8 70 6 5 4 93 9 0 7 74 6 0 2 25 9 6 2 85 0 3 8 2
1 7 8 2 16 9 2 0 23 1 9 3 32 4 7 6 40 9 8 7 66 3 6 0 67 4 2 7 9
1 1 2 7 95 7 5 7 39 5 8 3 21 7 0 7 73 7 5 5 15 0 7 0 73 0 6 9 6
4 1 4 3 73 9 6 7 40 4 2 7 98 4 3 7 18 5 1 7 88 1 2 3 54 6 0 8 8
9 5 4 8 31 3 7 1 84 7 3 7 13 1 7 5 31 9 3 7 18 4 9 5 53 8 5 0 5
8 6 8 8 73 9 4 1 55 2 0 2 26 5 0 3 35 3 4 5 93 1 9 6 61 6 4 5 9
3 0 1 7 84 4 5 8 47 3 2 9 24 4 2 5 72 4 9 5 58 6 9 6 68 4 3 9 3
0 4 3 0 37 4 8 1 92 0 9 7 70 7 9 5 54 0 6 6 31 4 0 5 59 0 7 9 7
8 9 8 9 87 8 5 1 67 3 9 6 65 4 7 0 77 0 8 5 47 2 4 5 98 5 8 9 8
7 4 0 0 08 1 7 1 80 7 6 2 89 5 1 5 64 8 5 4 90 0 9 7 75 1 6 8 5
6 3 3 2 56 0 1 5 67 4 5 9 55 7 0 9 97 7 1 9 14 8 2 7 94 5 5 6 2
2 7 1 9 15 1 0 6 63 6 2 1 36 1 1 5 67 5 4 9 43 4 5 6 26 5 1 9 1
6 2 8 8 78 7 0 0 06 8 4 8 37 3 8 0 86 9 0 2 23 8 4 6 13 4 9 8 8
0 2 0 1 12 1 9 1 11 4 7 8 69 7 6 0 69 7 1 8 94 3 7 8 64 5 1 7 8
4 8 8 1 97 2 8 1 90 3 9 4 45 9 5 2 70 7 9 9 95 9 0 6 69 5 3 1 4
5 3 7 8 61 6 2 0 26 2 2 5 73 4 7 1 82 2 9 1 14 3 1 0 19 4 5 1 6
9 8 8 1 92 7 8 0 81 9 1 6 77 2 0 7 78 7 1 6 77 9 6 4 10 4 6 8 5
9 2 1 3 42 5 7 8 67 5 2 8 16 5 9 2 21 2 0 0 01 3 8 8 79 5 0 7 7
9 3 1 0 19 3 1 9 14 5 1 0 15 1 1 9 10 9 4 2 69 7 1 6 79 1 2 3 5
5 0 9 0 99 6 5 3 88 4 6 5 20 4 9 2 29 1 4 0 45 9 5 2 70 5 8 4 3
4 7 3 9 37 3 3 6 94 4 9 2 21 1 1 0 19 3 2 5 75 8 0 0 02 8 2 1 3
2 7 5 3 80 7 3 1 40 2 0 2 27 4 3 5 82 9 7 4 21 6 3 2 52 0 3 4 7
9 2 4 7 26 4 2 2 49 9 1 3 41 7 4 5 95 2 4 9 43 8 0 9 95 8 6 9 6
5 3 5 7 33 7 4 6 10 8 9 1 12 5 1 3 41 8 9 7 78 0 5 1 67 9 4 9 4
3 9 1 8 96 2 5 0 57 8 0 6 69 2 0 9 95 8 0 0 04 2 6 6 35 6 3 5 8
8 5 3 5 85 7 0 9 92 0 3 7 18 8 7 3 12 3 4 0 43 2 8 0 88 8 0 5 5
7 9 1 7 82 2 0 3 39 1 0 7 74 9 5 4 94 4 7 4 22 6 4 7 26 4 9 0 9
7 4 6 0 69 3 3 9 39 0 3 7 11 8 4 9 46 3 0 4 42 8 7 4 25 0 3 3 6
0 0 0 3 34 7 4 4 80 3 3 6 94 5 3 6 96 4 0 8 82 0 1 3 44 6 3 9 3
3 8 9 5 50 0 5 6 25 2 1 0 16 5 7 8 68 4 3 0 33 3 6 5 29 2 4 3 7
9 3 3 5 80 1 2 5 74 6 7 1 83 6 3 2 53 8 1 6 75 8 8 6 55 9 7 2 9
8 6 7 7 55 7 5 5 17 1 3 7 10 6 0 4 40 6 9 1 13 6 0 8 85 4 1 2 3
4 6 9 1 17 0 2 4 60 9 9 8 80 5 2 6 83 6 9 9 98 0 1 1 26 7 2 2 4
5 4 3 7 18 6 0 9 93 0 0 5 56 2 0 8 84 5 9 2 22 3 2 3 52 6 0 4 4
4 7 0 1 19 1 8 1 96 4 2 4 67 9 3 2 56 9 3 5 85 3 5 9 55 9 9 4 4
3 4 0 2 22 4 8 5 42 9 6 5 29 5 2 8 13 9 1 6 76 7 3 9 32 1 9 3 3
1 8 1 8 91 6 4 0 47 3 7 8 65 2 0 9 97 3 3 5 89 7 0 0 01 4 8 1 9
4 0 4 5 96 0 6 5 21 6 6 5 23 7 2 9 27 7 4 4 83 1 8 9 88 9 2 7 9
0 5 5 7 38 2 2 2 49 6 7 2 98 9 6 2 85 8 6 5 28 3 3 0 33 4 0 3 3
0 2 6 3 90 3 3 5 86 8 8 8 73 5 4 4 82 1 0 8 85 5 4 1 50 7 3 0 3
8 1 5 9 58 6 0 8 80 2 2 5 79 4 5 1 60 4 3 2 56 0 2 2 47 9 4 3 7
3 0 5 7 34 6 0 2 23 9 0 3 35 7 7 2 91 2 6 2 86 8 4 7 22 3 4 8 3
0 3 9 1 18 3 9 6 60 5 1 4 52 8 5 1 60 3 7 7 55 8 9 0 94 7 9 4 4
2 3 0 1 15 5 9 5 57 1 9 9 95 4 9 3 30 2 1 0 14 8 1 0 16 1 8 0 8
3 4 1 1 26 2 5 5 11 1 8 0 83 9 1 9 12 7 5 5 14 6 3 8 27 6 0 9 9
8 8 8 9 82 7 4 0 45 4 0 6 67 6 1 0 19 6 4 1 53 5 4 3 77 1 7 9 7
6 4 7 9 74 7 8 9 81 5 1 3 47 0 1 0 17 9 5 2 78 9 5 4 92 5 3 8 2
4 6 0 2 27 1 2 2 43 9 4 0 47 1 2 7 95 1 3 2 52 5 6 8 50 4 7 6 4
9 5 9 8 89 8 6 5 29 5 1 1 27 6 7 6 41 0 6 3 93 2 7 9 76 5 0 4 4
0 8 7 4 25 7 1 2 37 0 7 5 30 5 1 5 63 7 6 4 11 3 0 0 00 2 7 8 6
2 1 0 7 72 7 7 0 70 8 9 8 87 6 1 7 88 1 3 7 15 5 0 2 23 4 7 2 9
0 9 8 8 77 4 5 4 94 3 2 6 81 0 9 1 12 8 3 7 18 1 3 5 88 9 4 0 4
5 4 4 0 45 7 5 5 13 3 8 6 55 0 7 8 69 8 2 5 75 7 2 2 44 1 7 6 4
7 8 7 0 73 2 7 2 95 5 8 4 34 4 0 7 78 1 8 3 22 0 1 6 78 9 3 1 4
8 6 8 1 95 8 0 6 64 2 3 3 62 4 1 8 92 8 2 8 15 9 3 9 32 4 7 7 5
4 1 2 5 76 0 8 9 87 3 2 8 12 8 6 5 22 5 2 7 91 1 2 2 43 5 6 5 2
1 3 7 1 81 9 3 5 82 0 7 9 74 0 0 3 37 9 7 4 22 3 9 5 56 6 7 3 1
1 6 7 2 95 7 7 5 34 3 3 1 48 5 8 7 60 7 7 4 20 2 7 7 51 9 7 4 2
8 7 6 8 58 2 7 0 79 3 4 4 81 7 5 3 80 8 4 7 28 5 8 3 20 7 7 9 7
8 6 3 9 31 6 5 1 63 3 7 1 84 4 5 1 63 6 9 8 81 1 4 5 97 3 5 7 3
4 0 9 9 95 3 7 7 56 1 2 0 27 6 9 2 27 0 4 2 64 1 9 7 71 7 2 1 3
2 0 4 1 50 3 2 4 68 0 1 8 90 0 5 3 88 9 7 1 82 1 9 9 97 1 7 5 3
3 7 3 0 31 8 3 7 17 7 8 6 55 8 2 8 15 8 2 3 53 1 3 3 67 2 3 1 4
5 0 1 1 29 3 0 2 29 4 4 7 21 0 3 7 16 1 9 5 57 8 9 3 37 5 5 3 8
9 0 1 2 34 4 7 8 62 0 5 8 45 0 6 8 56 4 1 5 67 6 9 9 96 5 9 1 1
3 4 4 1 51 1 5 8 43 6 6 0 60 1 9 7 73 6 9 5 57 4 7 1 80 7 1 8 9
3 8 8 9 81 8 3 1 40 1 1 3 43 4 3 6 90 9 6 0 67 7 8 3 23 4 1 9 1
0 6 7 2 99 0 5 0 51 1 0 9 94 5 7 9 71 8 1 4 51 3 9 8 81 3 9 6 6
1 9 3 8 24 7 3 9 39 9 4 4 89 2 2 6 82 7 1 8 97 3 6 2 87 0 6 9 6
2 1 7 1 82 2 3 6 98 6 4 5 95 2 8 4 39 9 1 3 44 6 0 8 80 5 0 3 3
8 3 6 0 66 8 3 0 38 6 0 0 01 2 0 7 76 0 3 9 38 8 2 5 73 0 4 7 2
2 1 4 9 42 9 5 3 87 0 6 2 87 7 7 3 17 6 3 0 31 8 6 9 61 9 9 1 1
3 7 2 1 34 3 1 6 73 8 1 9 10 0 4 5 90 0 7 9 72 1 8 6 58 1 6 8 5
4 5 9 9 99 4 9 9 96 4 7 3 16 0 0 7 73 5 5 2 72 6 9 9 97 8 4 0 4
8 2 0 8 82 0 0 6 62 1 3 2 52 4 3 1 44 4 2 4 65 0 9 6 66 6 2 4 6
6 9 7 1 88 9 7 4 22 0 1 8 95 2 5 2 72 7 5 6 29 5 9 2 24 0 0 3 3
1 5 4 9 47 5 2 4 68 9 1 4 56 1 8 0 87 1 9 1 19 3 5 7 33 5 0 8 8
2 9 7 5 39 7 1 1 22 2 3 3 61 6 5 8 48 1 3 3 60 5 1 6 71 9 5 8 4
1 4 1 4 58 9 6 8 59 4 4 9 46 5 5 5 15 2 3 7 12 3 3 9 39 1 0 5 5
7 9 5 9 53 7 6 9 69 7 6 3 91 3 7 7 58 3 5 1 67 3 8 6 52 2 0 6 6
4 4 2 0 26 5 3 6 97 1 6 1 79 4 5 1 68 3 6 6 36 5 8 2 10 0 1 5 6
7 5 6 5 27 6 2 2 42 9 7 6 48 8 3 6 99 4 2 0 24 6 5 8 45 5 6 4 1
5 1 9 0 99 5 4 7 28 0 4 9 49 6 9 7 77 0 4 8 33 9 4 9 43 8 4 1 5
3 3 1 2 35 3 9 2 27 0 4 3 71 6 7 2 91 2 0 8 88 2 1 6 73 3 2 4 6
6 7 2 6 82 1 8 9 80 5 0 9 91 8 6 4 15 2 2 6 84 5 4 7 27 2 0 4 4
0 5 2 3 56 9 1 6 71 2 2 1 32 1 4 6 12 2 6 5 21 6 0 9 93 4 4 3 7
9 1 2 4 63 4 0 6 69 3 5 9 50 1 3 0 30 6 9 8 84 6 3 0 38 3 2 3 5
7 3 7 7 55 7 3 6 97 9 4 3 78 6 2 2 42 6 0 3 39 5 7 0 77 6 7 6 4
7 7 9 5 55 6 0 5 51 2 0 5 58 4 5 4 92 5 7 2 95 0 4 8 32 9 6 0 6
0 5 3 8 26 7 5 6 24 0 3 2 56 9 9 8 80 8 5 0 50 8 6 2 88 7 0 9 9
5 7 0 2 23 9 8 1 96 9 5 0 51 4 8 0 85 3 3 2 50 2 0 2 25 4 2 4 6
3 0 8 6 52 5 5 7 30 8 6 1 76 1 0 3 33 1 8 6 52 2 4 8 36 0 6 6 3
1 1 2 7 98 0 5 7 37 3 0 3 36 1 5 5 10 6 8 0 84 1 4 5 99 0 2 9 2
0 8 4 7 21 5 0 6 64 4 2 4 64 4 1 9 12 0 5 5 19 4 4 3 72 6 5 7 3
9 6 7 2 91 6 8 7 63 3 9 9 99 4 8 1 91 5 7 7 56 1 8 2 18 5 8 1 9
5 3 3 7 17 5 3 2 50 9 5 6 23 7 6 9 61 8 3 6 98 1 9 9 92 7 6 5 2
9 2 0 5 57 3 0 5 50 4 2 4 68 9 7 6 45 9 0 9 92 1 6 4 15 7 8 7 6
6 5 1 7 86 8 8 2 14 2 1 7 80 6 2 6 85 8 5 2 77 9 5 3 84 4 9 1 1
1 5 6 5 28 6 7 3 16 0 2 2 49 7 7 2 98 6 5 5 13 1 8 3 23 2 2 0 2
4 9 3 9 38 9 3 2 53 7 9 1 11 6 0 7 71 8 7 1 89 0 3 3 67 3 7 9 7
1 0 9 5 57 6 2 3 51 3 3 5 86 0 7 2 96 5 0 7 75 9 8 6 50 2 3 6 9
4 5 5 3 86 7 4 3 76 0 1 7 88 0 5 3 88 0 2 2 47 5 3 4 76 0 1 9 1
2 2 1 9 19 3 9 0 90 5 5 7 34 0 0 1 19 9 1 9 17 9 1 2 39 1 5 0 5
8 1 9 4 47 9 4 8 35 3 3 8 27 2 7 8 66 2 5 8 43 1 4 7 23 8 2 1 3
0 3 1 7 82 3 9 5 52 3 4 9 41 0 0 1 17 5 9 2 29 3 6 5 21 6 7 1 8
7 2 8 9 85 9 5 9 59 4 2 6 88 7 9 5 57 2 2 0 27 4 4 4 85 3 8 0 8
0 9 2 2 47 8 9 2 27 2 3 1 46 9 5 3 89 3 7 3 13 2 6 8 54 9 2 4 6
6 1 4 6 14 5 1 0 17 8 6 6 35 2 7 1 85 5 6 4 10 1 1 7 81 4 0 8 8
5 5 7 2 98 3 4 8 35 0 5 9 56 3 6 8 58 6 8 8 77 2 9 4 46 5 7 6 4
1 8 6 7 48 8 0 9 97 9 3 2 54 8 6 8 59 4 1 1 20 8 2 9 23 6 2 4 6
2 6 0 6 63 8 8 5 45 4 2 8 17 5 0 1 14 6 3 7 12 4 3 4 71 7 5 4 9
9 9 2 9 25 2 5 1 64 0 9 7 78 2 5 6 20 2 7 8 66 4 3 4 70 2 2 1 3
7 5 5 9 51 8 2 3 55 8 2 8 15 5 1 6 74 8 1 2 30 7 5 4 90 1 1 4 5
5 2 4 5 91 6 4 6 19 4 6 9 60 8 7 3 19 8 4 2 68 5 4 6 10 2 0 6 6
9 0 8 2 10 9 6 4 11 3 0 9 91 4 8 1 94 6 6 3 95 0 9 3 31 9 1 6 7
5 0 6 7 41 7 7 1 87 0 6 1 79 4 3 7 17 1 7 3 13 9 2 7 99 1 3 6 9
0 0 3 3 67 3 9 4 40 1 0 1 19 2 0 6 61 2 4 4 85 3 5 9 50 3 8 6 5
4 1 0 2 28 0 3 7 12 1 5 6 21 2 4 6 13 1 6 9 66 6 3 7 12 0 8 1 9
3 1 0 8 87 1 8 5 45 3 6 8 56 2 5 6 28 0 6 9 68 5 0 7 74 2 8 0 8
4 1 6 9 63 6 7 8 69 2 6 3 90 5 8 6 55 8 7 2 95 5 2 4 64 7 2 7 9
3 2 8 0 86 8 9 3 36 5 3 9 38 3 6 0 64 4 9 4 40 9 6 8 54 0 7 2 9
1 7 4 8 37 0 1 4 56 2 0 9 93 4 0 7 76 4 9 4 44 4 3 9 31 4 8 8 7
9 5 3 8 21 5 2 0 28 6 2 2 47 9 6 7 48 4 5 9 50 2 8 7 61 3 3 6 9
2 8 6 4 17 5 9 2 24 5 3 4 71 9 5 0 55 3 5 8 47 2 9 0 93 9 3 8 2
4 4 3 5 87 1 5 4 93 5 1 0 15 3 7 9 71 4 6 2 87 5 4 2 62 1 3 9 3
6 2 4 7 25 4 3 1 40 8 2 8 19 4 4 6 17 2 2 0 27 8 0 3 33 9 7 5 3
2 0 4 3 73 9 8 3 23 5 7 8 69 9 5 6 21 7 7 5 39 1 7 9 74 5 6 0 6
6 2 7 2 96 1 9 8 82 5 6 2 84 6 9 9 97 6 2 4 64 3 7 6 46 5 6 1 7
1 8 6 5 20 7 3 7 17 7 9 3 35 0 7 4 27 3 6 0 68 7 3 3 65 4 0 4 4
5 0 0 2 22 1 4 4 84 7 8 8 77 8 8 1 98 4 1 4 53 8 4 3 71 5 6 4 1
1 8 4 2 68 6 9 1 10 8 1 6 70 3 6 2 83 2 7 8 68 3 7 3 19 2 7 7 5
9 8 0 6 62 0 7 4 28 1 9 5 59 5 0 7 76 0 3 5 87 3 0 9 91 5 1 9 1
9 6 1 2 39 1 3 7 14 6 0 1 16 6 1 5 60 6 8 4 38 0 4 0 41 0 9 7 7
7 0 7 9 75 7 5 7 39 4 7 8 62 3 3 9 34 9 9 6 61 6 7 1 89 7 9 7 7
7 0 9 3 34 1 5 2 72 9 6 6 39 0 4 1 58 6 8 6 56 7 3 1 48 7 6 2 8
4 0 0 9 97 3 0 3 39 9 2 2 48 2 3 6 92 1 3 0 33 0 9 0 98 5 2 7 9
2 6 3 7 18 7 5 8 47 0 8 6 56 6 7 5 33 8 8 0 81 5 6 8 55 5 1 1 2
5 2 4 6 17 9 6 5 21 6 4 8 31 8 8 2 18 7 0 1 13 6 2 1 37 6 6 3 9
3 7 1 9 17 0 7 5 36 2 2 4 68 8 3 8 22 5 5 7 39 5 9 4 47 5 9 6 6
3 8 5 0 56 8 8 9 81 6 1 9 18 3 5 3 83 8 9 6 65 3 1 8 97 6 5 6 2
2 4 1 1 21 1 9 4 44 1 4 7 24 3 3 6 98 8 5 5 18 3 7 4 28 6 8 2 1
6 2 3 4 79 2 4 6 18 1 8 8 74 7 9 2 20 8 8 4 32 8 0 5 55 4 4 4 8
5 9 0 9 94 6 9 8 80 9 1 6 73 9 6 5 29 1 4 8 30 8 0 2 26 9 5 5 1
3 7 0 3 34 9 3 0 38 5 2 0 20 8 9 5 58 5 1 4 54 1 3 6 98 9 2 6 8
7 3 5 7 35 0 7 4 29 9 3 1 49 4 8 1 94 1 6 8 50 9 6 9 64 0 3 2 5
7 6 4 0 49 2 3 5 87 3 2 1 38 0 8 3 26 6 3 8 21 4 5 8 43 9 4 2 6
5 3 1 9 12 1 4 0 44 7 3 0 31 5 3 1 42 1 5 2 72 1 9 0 90 8 6 9 6
7 5 3 0 34 4 3 8 29 2 2 1 38 4 1 1 25 8 8 7 62 5 1 2 39 9 2 0 2
2 9 0 6 66 3 5 3 88 3 3 6 90 6 0 9 96 1 5 9 58 3 7 8 68 9 6 2 8
9 0 5 6 20 5 1 5 67 2 8 1 90 4 7 6 48 3 4 2 66 5 2 8 17 8 6 7 4
1 0 4 9 46 8 0 8 83 9 4 8 35 9 1 4 57 0 8 7 67 1 8 9 86 7 2 9 2
0 9 9 0 92 4 8 6 53 8 9 2 25 4 4 0 49 9 6 9 68 5 0 5 56 4 3 9 3
5 0 1 9 14 4 6 3 90 3 0 0 09 2 3 7 19 3 4 4 85 0 7 7 54 5 7 6 4
7 3 8 5 45 1 7 4 20 2 5 5 14 5 6 1 70 8 4 9 43 4 1 7 84 9 4 3 7
9 2 7 3 12 4 1 3 45 7 8 8 74 3 2 7 91 5 2 1 35 2 3 0 30 6 8 2 1
5 0 3 4 79 8 6 9 62 5 1 7 85 0 0 4 42 8 5 8 40 5 7 2 98 8 7 1 8
6 8 8 2 10 2 8 4 31 4 0 2 28 0 0 8 82 6 8 0 86 1 5 2 78 5 1 7 8
7 7 5 4 90 6 7 4 27 7 2 7 94 5 9 7 74 0 7 6 42 6 3 6 90 4 6 0 6
4 9 4 9 48 3 3 4 75 0 0 7 75 3 0 1 14 6 8 9 82 0 5 6 25 6 9 3 3
8 7 3 3 65 1 8 5 42 8 3 7 10 3 4 1 56 4 3 3 60 9 7 5 30 4 7 9 7
5 0 4 7 26 8 6 3 92 1 6 1 76 4 8 7 63 4 0 5 55 0 8 1 93 6 4 0 4
7 2 9 1 14 1 5 0 55 4 3 7 16 6 4 6 14 2 6 7 43 8 5 7 36 2 5 8 4
2 3 7 2 95 2 1 8 97 6 0 6 62 1 1 1 22 8 9 2 26 0 5 8 47 6 9 9 9
9 2 3 9 30 1 4 8 39 1 5 1 68 6 2 6 83 9 1 1 24 3 7 0 73 0 9 7 7
8 9 1 2 39 8 2 4 65 4 3 4 78 6 3 2 59 6 4 9 47 0 8 8 72 5 2 3 5
8 9 6 0 63 1 8 3 28 2 4 2 67 5 9 0 91 2 9 4 45 6 9 7 72 3 5 9 5
4 1 5 3 81 7 1 7 84 0 3 5 83 8 4 4 80 9 3 8 29 2 7 1 88 7 9 1 1
7 4 0 7 78 5 2 2 41 5 8 7 65 4 9 8 80 3 3 8 25 7 3 3 66 8 8 0 8
3 2 0 6 66 2 6 3 98 4 5 4 90 8 9 5 53 5 6 5 25 9 7 1 88 1 4 3 7
4 6 1 1 20 3 7 8 68 1 6 3 91 2 7 7 52 5 0 8 88 7 2 3 50 6 5 9 5
2 4 2 7 91 2 5 5 17 8 6 5 24 0 3 4 74 0 4 7 20 6 1 4 56 2 8 2 1
7 6 9 3 30 4 9 2 21 7 8 8 74 7 4 1 53 9 2 0 27 3 9 8 80 7 0 2 2
1 8 7 3 16 3 5 0 57 6 8 3 28 4 0 4 48 0 6 3 99 1 4 9 49 4 9 4 4
1 5 0 3 33 8 4 0 47 1 1 0 12 2 5 6 29 1 6 5 28 5 4 6 18 5 7 0 7
1 3 9 9 90 7 2 6 85 5 0 4 43 6 5 3 83 2 4 1 56 3 7 5 31 7 0 5 5
3 2 2 5 72 6 8 7 68 9 5 0 50 1 7 4 24 2 9 1 15 0 2 4 68 3 9 0 9
4 7 9 4 46 0 5 5 10 6 7 1 89 0 5 7 39 5 8 1 94 3 6 7 46 4 1 8 9
5 6 9 0 91 8 4 8 33 8 2 0 28 1 1 6 77 0 9 6 63 2 2 8 17 4 6 9 6
0 5 7 2 96 9 2 1 30 5 8 0 86 1 0 7 70 4 7 0 75 1 6 2 82 6 1 0 1
4 2 1 7 82 3 4 2 68 2 1 3 40 5 4 4 88 1 0 2 24 0 6 5 29 1 0 0 0
3 9 7 0 76 8 1 2 32 8 0 1 13 9 4 8 36 7 8 4 35 1 9 2 26 7 5 4 9
2 5 4 0 49 4 6 0 61 7 8 6 55 9 1 5 65 7 0 9 90 4 5 9 54 1 0 8 8
5 5 4 6 14 1 6 3 96 9 0 4 48 3 5 4 96 0 5 1 67 0 4 3 70 2 3 6 9
5 1 3 6 92 8 1 1 21 7 7 6 44 1 5 5 13 6 8 2 16 8 5 2 70 8 4 5 9
7 1 4 3 75 9 6 8 55 5 6 9 67 9 3 5 88 5 3 4 72 6 3 2 57 6 0 6 6
9 8 3 7 18 9 1 1 21 7 0 7 72 5 9 3 37 4 1 4 59 2 7 3 10 9 3 9 3
4 7 0 7 77 6 1 9 12 5 0 4 49 0 1 8 93 2 3 3 65 4 7 9 74 1 1 3 4
8 0 6 1 73 4 0 8 82 0 5 4 98 8 3 6 97 2 1 8 97 0 9 8 83 1 7 8 6
3 8 2 3 50 3 1 2 39 0 8 2 14 6 2 9 23 9 0 5 56 7 1 1 24 6 6 5 2
2 4 9 3 32 7 2 9 20 6 6 4 11 4 4 1 53 0 0 9 92 7 7 4 27 5 2 5 7
0 7 1 4 59 1 8 0 81 3 5 4 99 2 1 2 38 2 6 6 39 7 4 8 33 2 2 5 7
1 3 2 9 26 9 5 0 50 3 8 5 42 9 3 3 68 8 9 8 83 1 9 6 64 0 1 0 1
7 6 3 8 22 9 1 4 50 6 4 8 39 2 0 9 98 0 1 3 44 6 9 5 59 3 8 3 2
2 6 3 4 78 0 4 6 11 4 0 1 19 8 3 1 48 1 8 5 47 9 5 8 47 9 1 6 7
8 4 0 2 20 6 4 7 23 0 5 3 85 9 4 2 67 1 2 3 52 9 9 4 46 6 6 0 6
2 9 0 0 04 3 3 0 32 9 3 7 17 6 7 2 90 8 7 1 81 7 5 6 20 9 4 4 8
1 3 9 0 91 9 0 2 29 3 1 2 31 2 1 8 94 2 9 2 23 0 8 7 66 1 1 6 7
7 8 9 6 69 9 8 2 12 2 6 7 42 9 3 4 76 2 2 3 50 6 8 1 95 3 6 0 6
0 5 0 3 33 9 8 6 50 5 3 3 60 7 6 1 72 6 9 3 31 4 3 1 49 4 1 1 2
2 8 4 9 47 0 2 8 16 5 2 9 21 2 9 7 77 0 6 2 80 3 2 5 70 4 9 4 4
6 0 0 4 44 6 0 2 21 1 5 2 70 2 9 1 16 0 4 6 10 5 1 7 82 5 8 6 5
6 9 8 7 62 6 8 9 89 0 3 8 28 4 5 2 75 1 4 5 98 8 3 9 30 5 9 9 9
9 4 7 9 78 9 2 8 13 1 0 5 58 3 9 9 91 5 8 7 66 1 8 3 29 5 4 2 6
6 3 9 1 16 3 8 6 55 2 7 2 94 1 2 3 51 6 8 6 56 5 0 0 08 6 0 5 5
8 0 2 7 91 6 1 1 29 5 4 3 79 9 9 1 13 9 0 2 26 3 7 8 68 0 3 6 9
5 2 4 0 49 6 2 6 80 7 8 4 32 9 0 4 45 8 4 5 92 8 4 6 15 1 6 6 3
6 9 0 7 77 2 2 1 31 0 5 7 35 8 1 2 38 0 9 8 83 0 0 5 50 9 7 3 1
0 5 2 4 68 0 1 2 30 6 2 6 83 1 1 9 18 8 8 4 38 4 7 5 32 3 5 9 5
1 3 3 1 43 4 1 5 60 6 7 6 44 9 6 6 38 6 3 5 80 8 7 2 91 2 3 8 2
7 0 7 8 63 3 0 0 09 4 7 0 77 8 8 4 38 0 2 0 29 3 2 7 90 3 5 8 4
5 2 3 9 35 2 3 0 37 5 0 8 80 6 2 2 41 4 0 6 60 0 1 8 97 2 8 6 5
9 3 8 1 94 2 6 3 92 8 6 9 60 9 9 6 69 1 2 7 91 3 9 1 13 1 1 1 2
1 5 0 3 33 1 4 7 25 9 6 4 12 4 4 1 55 1 6 8 53 8 2 0 22 4 3 2 5
0 1 5 3 83 1 9 1 12 6 1 2 33 0 0 2 28 9 3 9 33 3 4 1 57 9 9 8 8
0 3 2 3 50 4 2 0 28 8 2 9 21 2 3 7 17 6 5 6 29 9 5 5 18 7 3 5 8
1 0 9 2 29 6 2 2 49 9 1 6 72 7 6 0 66 4 7 2 93 1 1 3 49 1 6 1 7
3 0 5 3 87 6 6 2 89 9 5 6 23 0 2 5 75 0 3 0 30 5 8 8 70 7 1 6 7
1 5 7 2 96 0 6 6 30 8 9 8 80 2 7 7 57 8 8 0 81 7 3 2 59 2 2 9 2
5 5 6 9 62 3 1 2 32 8 6 5 22 0 1 9 15 1 9 3 38 9 9 7 75 9 9 0 9
3 9 3 8 24 3 0 8 88 3 6 7 40 9 3 7 13 0 8 3 29 1 5 1 64 6 9 2 2
4 2 6 6 30 3 0 9 95 3 3 4 79 7 0 8 81 5 4 7 25 7 7 1 87 0 8 1 9
2 7 3 8 28 8 2 9 24 8 6 9 67 8 2 8 12 4 3 1 48 5 3 4 77 5 1 5 6
6 1 1 6 78 8 5 6 20 9 0 3 33 9 1 7 86 1 7 4 26 4 5 1 69 0 3 0 3
9 6 2 6 87 0 0 8 89 1 9 2 27 6 8 9 89 1 4 6 13 2 6 5 21 8 7 7 5
1 7 6 0 65 3 5 0 53 9 3 7 12 8 6 5 24 6 9 0 92 8 0 9 95 0 6 3 9
2 7 4 0 40 4 4 3 72 7 6 2 85 4 8 2 16 3 5 0 50 4 1 0 10 8 0 2 2
4 1 8 7 63 5 7 6 46 8 0 0 09 4 7 9 70 7 8 5 46 8 8 8 73 5 0 3 3
8 4 0 1 19 3 9 1 11 1 2 2 44 8 0 2 22 6 0 6 68 7 9 9 99 4 0 5 5
2 6 5 4 90 4 8 5 45 8 8 4 38 2 9 1 16 1 5 6 25 6 9 7 78 2 3 6 9
8 6 5 5 16 4 2 9 29 0 1 2 33 9 0 4 49 8 6 6 36 0 4 8 38 4 9 5 5
9 6 2 0 22 2 7 9 73 4 0 7 79 3 8 2 13 6 1 1 29 1 5 6 26 3 5 9 5
8 4 1 9 11 6 9 5 58 9 5 9 51 2 8 1 99 5 4 4 84 8 1 0 19 6 8 4 3
7 4 3 3 62 7 2 7 93 2 2 4 68 9 1 9 13 0 6 4 16 2 2 1 33 6 4 1 5
2 9 0 5 50 9 9 6 65 8 3 6 91 6 4 6 15 9 3 4 78 0 4 7 24 0 7 7 5
5 4 3 0 38 1 4 3 75 6 4 9 42 7 2 9 21 9 4 0 45 4 9 4 44 6 4 2 6
0 4 4 1 56 0 6 4 19 0 9 5 53 4 9 3 32 8 2 4 60 3 7 7 58 0 2 4 6
3 9 2 0 26 4 1 6 76 6 1 2 39 7 2 2 41 3 7 3 10 8 3 5 82 8 1 8 9
6 5 4 5 94 5 0 9 98 8 9 3 32 5 1 1 29 4 7 7 58 6 4 2 60 3 6 6 3
1 6 6 8 52 6 6 3 98 4 2 5 73 0 7 6 48 0 9 4 48 4 9 3 38 6 1 8 9
9 6 0 0 08 9 8 6 58 1 6 7 40 5 5 0 51 5 0 6 63 7 1 6 71 2 9 0 9
7 5 6 7 45 8 5 6 29 0 2 0 20 0 4 2 68 5 9 0 91 3 4 6 13 0 0 5 5
0 2 8 7 60 4 5 2 76 8 8 6 57 3 2 0 22 0 6 1 76 8 1 4 54 7 0 2 2
0 6 6 5 28 5 7 3 13 8 2 7 92 0 5 2 74 3 7 8 64 8 6 8 55 2 5 0 5
5 6 2 3 57 9 5 7 35 4 0 9 96 1 0 2 21 0 7 2 97 1 9 1 17 2 2 5 7
7 2 5 6 25 9 3 9 33 4 5 3 84 4 4 1 55 2 6 9 62 9 7 5 37 3 5 2 7
5 2 7 1 88 8 5 6 20 1 7 9 73 3 7 2 95 1 6 6 36 9 6 3 92 0 8 2 1
0 4 8 8 79 3 3 2 54 2 4 1 54 0 7 8 60 5 8 4 30 4 6 1 70 6 6 7 4
0 7 0 6 63 1 6 2 86 7 6 3 95 5 0 5 59 2 0 1 13 6 3 7 12 4 5 5 1
2 0 6 7 49 2 7 7 51 5 0 9 91 8 3 8 20 3 1 7 81 9 0 3 37 2 2 1 3
8 1 8 2 10 7 9 7 71 7 7 6 43 8 5 8 42 0 9 8 82 6 8 3 21 7 8 7 6
0 3 7 2 99 3 1 9 16 6 9 8 81 0 5 1 63 2 9 8 86 1 6 6 31 8 0 5 5
3 9 9 1 14 2 4 7 24 5 7 2 95 1 5 5 17 9 2 2 42 1 2 6 86 7 1 6 7
0 5 7 1 81 2 9 3 34 2 5 1 64 9 8 2 17 4 1 7 88 4 3 6 98 2 2 9 2
0 3 6 2 87 7 6 9 67 5 7 6 43 9 6 1 70 9 4 4 89 8 3 5 84 6 1 3 4
4 8 2 3 56 8 1 8 91 3 8 4 35 4 8 9 89 6 5 7 34 8 9 6 68 7 9 3 3
0 6 5 8 46 2 3 6 91 3 9 1 19 4 4 9 48 9 7 8 68 3 7 1 86 1 3 5 8
2 5 4 6 10 7 2 6 80 7 9 8 83 6 4 9 47 0 9 9 91 2 4 5 97 5 2 5 7
3 0 0 4 47 2 4 3 70 5 3 8 25 1 1 5 68 9 6 4 16 1 5 4 95 3 5 9 5
2 5 7 2 95 7 1 5 67 5 0 7 70 2 5 6 22 8 0 8 89 0 4 0 46 0 7 2 9
4 6 7 4 20 8 3 7 14 8 2 8 19 0 5 7 36 0 6 6 37 3 2 4 64 1 3 2 5
2 0 3 4 76 4 4 4 86 3 8 8 72 7 0 2 28 8 1 6 74 2 6 8 55 4 0 4 4
7 6 8 9 85 0 8 8 74 8 0 7 77 5 5 5 15 3 0 9 96 5 8 3 22 2 4 7 2
6 5 6 9 68 4 4 1 51 6 2 7 95 9 1 4 57 4 0 8 89 7 0 2 22 1 6 9 6
5 7 3 3 63 9 5 1 66 4 5 9 56 2 4 5 90 7 2 1 32 7 4 4 84 8 6 9 6
3 1 5 5 14 5 0 5 52 8 7 6 46 2 7 8 65 0 6 4 18 9 1 2 31 7 4 5 9
0 2 1 6 76 9 4 9 43 2 0 3 38 3 9 9 96 0 7 3 19 5 8 6 55 9 9 8 8
6 2 1 8 98 0 6 5 22 4 5 6 20 8 9 8 85 8 9 4 43 9 5 3 82 8 5 9 5
6 1 3 3 65 4 8 4 38 5 4 5 90 3 3 9 32 4 9 5 55 9 9 4 41 3 0 9 9
9 3 9 3 30 6 8 7 63 7 0 1 15 9 0 9 94 7 2 5 73 2 0 5 58 9 3 9 3
3 4 7 2 97 3 6 3 97 5 5 0 50 1 7 1 82 1 1 8 95 9 7 7 57 3 7 1 8
1 6 1 1 29 2 3 5 85 1 7 9 75 9 9 6 69 8 5 1 69 4 0 3 37 2 4 7 2
2 6 9 0 93 0 3 4 72 4 7 4 28 5 0 5 58 8 9 4 47 4 4 6 17 9 3 3 6
4 9 5 9 59 2 1 9 19 6 8 9 86 0 8 6 54 9 0 9 94 1 0 6 65 1 5 4 9
3 2 8 6 58 2 4 2 67 0 7 9 70 7 4 5 98 0 2 1 36 1 7 2 95 6 9 5 5
2 4 1 3 46 6 8 1 94 2 8 3 23 2 4 9 44 1 5 6 23 3 1 3 49 8 5 9 5
4 0 1 8 94 0 7 7 58 9 8 3 23 9 7 1 89 6 1 9 17 3 6 0 68 2 6 5 2
8 2 3 8 24 9 1 2 36 0 9 8 89 2 4 1 59 3 9 6 65 5 7 1 86 5 9 1 1
9 6 6 4 16 8 8 5 44 8 7 7 59 7 3 6 96 1 6 4 19 0 5 1 65 2 3 9 3
3 3 8 7 62 3 7 5 35 3 6 0 60 9 2 6 82 3 0 6 60 9 3 0 36 5 3 7 1
2 4 7 0 71 4 4 0 44 7 5 8 41 1 6 2 87 1 1 9 16 7 5 1 67 8 0 8 8
4 7 6 6 37 3 3 6 98 5 5 0 56 7 5 9 50 9 4 5 92 0 9 4 45 4 8 0 8
5 6 0 7 79 5 4 8 34 7 7 6 45 6 1 5 67 4 9 2 29 9 5 5 14 3 1 7 8
7 6 3 1 42 5 4 3 73 4 9 8 83 4 8 5 41 9 2 4 67 0 1 0 16 6 3 6 9
1 0 2 2 40 4 7 4 22 7 6 8 58 3 8 8 79 7 7 9 70 9 7 8 60 7 1 2 3
1 8 7 4 29 1 1 7 88 3 5 5 13 8 3 0 39 2 6 2 82 3 4 2 66 8 9 7 7
8 1 0 8 82 9 0 7 74 1 2 0 25 7 8 1 91 4 5 2 72 7 8 8 77 0 2 3 5
4 1 8 1 99 8 0 6 64 6 5 9 56 8 5 1 64 6 9 5 58 9 3 4 78 2 5 5 1
0 4 2 5 73 0 2 3 55 3 8 0 82 8 1 4 51 5 6 3 93 9 8 7 67 1 1 6 7
7 9 4 7 23 4 3 8 20 2 8 4 34 4 6 1 70 2 4 0 48 7 8 5 46 0 5 4 9
4 9 3 4 73 5 0 1 16 7 3 4 73 1 7 3 19 0 1 0 18 7 1 7 86 5 6 0 6
2 0 7 1 80 5 1 7 86 9 8 9 82 2 4 1 53 7 9 5 55 6 4 9 40 3 7 4 2
8 9 6 1 73 5 1 8 97 3 0 0 07 1 6 5 28 8 7 1 85 1 5 7 34 0 3 1 4
6 7 8 0 84 4 5 4 96 3 5 8 41 8 9 7 76 1 9 7 70 9 3 2 59 2 0 8 8
2 4 8 3 27 6 2 4 69 1 9 0 95 7 1 9 18 6 7 0 71 9 3 8 20 3 4 5 9
3 0 6 9 67 4 0 8 84 8 9 9 96 4 4 9 48 4 1 5 64 5 2 8 18 8 4 1 5
2 1 3 3 67 5 0 8 80 2 8 1 95 0 7 3 17 6 2 5 79 6 5 3 81 3 1 1 2
2 1 8 5 40 4 2 4 66 5 8 4 30 8 3 7 15 0 6 5 24 7 0 3 37 1 6 7 4
1 6 4 3 76 3 9 0 92 0 2 6 83 2 8 2 15 8 0 4 49 9 6 1 71 5 4 4 8
7 3 0 1 18 9 5 1 64 1 0 5 55 8 1 7 80 3 6 2 81 1 2 7 97 6 0 0 0
0 4 7 5 31 6 0 7 77 5 7 6 46 8 2 2 44 2 1 0 18 6 9 4 45 7 2 6 8
8 4 5 8 46 9 0 4 45 2 7 6 41 7 4 6 19 6 0 2 23 4 9 0 98 0 6 1 7
1 6 9 8 82 6 3 9 37 8 1 1 24 2 0 3 38 3 2 7 90 9 8 2 12 2 5 4 9
5 3 4 8 33 8 6 4 15 1 1 0 16 6 0 4 46 6 1 3 49 6 9 4 44 4 3 1 4
2 1 1 5 65 8 8 9 84 3 6 4 13 1 2 5 72 5 6 3 96 2 8 2 18 6 8 8 7
8 1 9 2 29 5 7 6 44 5 7 2 97 1 6 6 33 2 9 4 42 5 2 4 66 5 0 4 4
2 4 0 3 39 9 2 1 33 9 3 1 41 2 1 3 49 0 2 2 42 8 5 0 58 1 7 5 3
0 5 4 9 47 0 5 1 68 3 7 9 73 9 5 0 55 2 0 7 77 4 2 2 45 3 0 3 3
2 7 9 6 61 5 5 2 72 4 1 9 16 4 2 7 98 9 0 4 45 1 0 7 72 5 5 6 2
1 7 9 9 95 8 8 9 80 9 0 6 63 9 8 1 90 7 3 1 41 0 6 5 26 8 1 4 5
4 7 9 6 63 3 2 6 82 0 9 6 68 7 0 9 94 9 1 2 38 3 1 4 51 7 6 9 6
1 0 9 5 55 9 3 6 96 3 7 1 83 1 0 3 37 2 3 5 87 8 2 5 78 8 3 9 3
1 5 1 1 29 4 2 5 73 1 7 4 22 6 7 9 79 1 4 4 88 7 7 3 18 0 3 8 2
6 4 3 5 88 6 5 4 97 8 2 6 89 0 0 6 68 6 7 5 36 7 5 9 55 3 7 0 7
4 0 5 2 77 8 6 6 36 3 2 4 61 6 0 0 02 1 1 8 92 0 0 8 88 9 3 1 4
4 8 7 6 43 5 9 1 18 6 1 2 33 5 8 3 24 5 7 5 30 5 9 9 99 3 0 1 1
5 2 6 9 63 8 0 6 62 6 1 8 92 7 5 6 27 9 7 1 84 0 0 4 41 5 6 8 5
2 6 1 1 24 8 6 6 38 9 9 1 11 2 4 9 48 9 4 9 42 6 2 6 81 3 4 2 6
3 1 2 1 32 6 6 1 72 5 0 3 35 2 8 6 50 7 4 8 33 5 4 1 54 0 8 0 8
8 9 9 1 18 7 6 2 84 2 5 9 53 8 7 1 89 1 7 2 94 8 6 4 13 2 5 1 6
2 4 2 3 56 1 6 4 18 8 2 5 76 5 0 6 62 4 9 1 19 5 2 5 74 6 7 0 7
6 3 4 2 65 6 3 0 30 7 7 8 66 9 6 0 61 4 0 4 43 0 8 6 52 3 4 0 4
4 6 7 5 35 9 0 2 28 9 9 4 44 4 7 2 99 4 3 4 73 6 2 5 75 8 4 1 5
0 2 2 4 69 4 0 2 25 0 7 1 89 0 8 4 32 2 4 0 49 9 2 8 16 8 0 1 1
2 6 6 8 54 8 1 4 57 3 8 6 50 8 4 5 99 4 3 8 28 6 0 3 38 5 2 3 5
5 6 9 8 86 3 7 1 87 7 6 2 86 7 6 4 12 0 7 5 38 5 4 6 14 3 0 9 9
6 7 4 6 16 0 8 8 73 0 9 0 97 6 4 2 61 2 6 1 76 7 8 0 80 6 4 5 9
5 5 3 4 70 3 1 1 21 1 7 3 15 0 4 0 43 7 6 7 40 5 8 8 71 8 2 7 9
8 7 6 3 90 4 8 1 90 6 9 8 88 2 3 7 15 0 9 2 22 6 1 6 77 8 2 0 2
8 2 4 3 74 1 5 9 59 8 0 8 89 3 2 0 27 1 1 8 98 5 7 2 96 7 5 5 1
6 1 7 8 69 7 4 2 60 8 8 7 67 2 3 2 53 6 7 7 55 7 6 9 66 4 8 3 2
4 3 2 2 43 4 1 5 66 0 2 0 23 3 1 7 84 1 0 7 75 0 7 2 97 4 9 8 8
2 1 9 5 56 5 1 5 61 5 4 4 84 7 5 7 35 6 4 3 70 4 0 5 55 9 7 3 1
6 5 3 2 57 2 6 7 47 5 3 0 35 8 8 7 66 9 2 8 16 8 7 5 34 9 6 6 3
8 4 3 7 13 9 4 8 30 1 8 2 13 7 9 3 36 4 7 5 30 2 9 6 68 3 4 4 8
9 9 6 7 43 8 7 0 79 7 7 2 97 3 3 4 77 5 0 1 10 7 6 9 63 5 8 2 1
6 7 0 0 03 5 9 0 99 0 4 2 68 9 7 6 49 4 8 6 55 8 6 4 18 7 8 6 5
5 4 3 0 32 8 9 4 49 4 1 2 30 0 7 9 73 7 5 7 34 7 4 0 43 3 7 9 7
2 1 2 7 90 9 6 0 66 4 4 9 45 8 7 9 76 3 3 6 94 9 0 0 00 8 6 7 4
8 0 1 4 51 2 3 0 34 4 7 4 29 3 9 6 60 5 4 7 21 8 3 7 15 1 3 9 3
2 7 7 3 16 2 9 0 96 1 9 7 72 1 7 2 92 1 0 9 93 6 2 2 46 0 7 5 3
9 0 5 8 45 4 0 1 17 8 5 4 93 8 0 7 79 4 2 4 69 1 7 8 61 7 4 2 6
5 6 4 1 50 6 9 9 96 0 1 6 72 7 1 0 17 2 8 4 30 8 5 1 62 5 3 7 1
7 5 4 8 38 7 1 1 21 7 6 3 90 1 3 3 69 5 1 8 96 9 7 5 30 9 3 6 9
7 4 2 3 52 0 6 5 27 7 4 1 54 3 8 1 94 5 6 7 48 0 1 5 64 1 8 7 6
6 9 4 8 32 3 3 3 68 2 5 2 78 9 1 2 35 5 7 4 29 8 0 9 95 2 9 3 3
0 9 1 8 97 1 5 4 94 5 4 6 13 2 7 4 26 3 8 8 72 8 1 5 60 9 7 9 7
8 1 5 3 89 0 7 1 82 4 8 3 28 9 5 7 36 9 7 6 41 3 1 5 65 7 8 2 1
5 3 4 0 41 2 2 8 14 8 2 3 58 0 5 0 52 5 3 8 21 7 5 9 55 0 8 8 7
8 0 7 6 41 0 8 2 10 1 6 6 36 8 0 4 47 8 9 0 93 2 1 2 38 6 7 3 1
3 0 5 9 51 9 4 6 15 6 3 1 41 8 6 5 23 0 9 7 76 7 4 3 74 5 4 9 4
8 8 3 7 11 5 0 5 57 0 6 1 72 4 4 6 15 6 1 3 44 8 6 3 90 3 8 9 8
9 0 7 0 76 7 2 6 87 8 5 3 80 1 8 1 98 0 7 4 24 2 2 5 75 1 0 9 9
9 9 3 0 32 0 6 7 48 8 1 2 37 3 3 5 85 4 3 4 72 2 6 7 44 4 7 8 6
0 9 8 9 88 1 2 3 54 7 8 6 5x x x x 0

Perhatian! Data Paito Warna Sydney Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.